Tip4PC

su-dung-pages 0

[Tips] – lấy hình ảnh trong tài liệu với Pages

Từ khi chuyển sang hệ điều hành Mac OS, mình thường dùng trình gõ văn bản là Pages do Apple viết và cấp miễn phí luôn chứ không còn chơi đồ Microsoft Office for Mac như trước đây, phần vì ngại vụ bản quyền, phần vì thấy Office for Mac có vẻ nó chạy chán hơn bản cho Windows nhiều quá.

Duolingo đã có App trên smartphone 0

Duolingo đã có trên smartphone và tablet

Sáng nay ngủ dậy, Tip4PC thấy trên smartphone của mình có thông báo đã có app Duolingo, nghi ngờ nên mở ra kiểm tra trên cả điện thoại và tablet thì đã thấy kết quả là chương trình...