[Tip-Excel] – Chuyển đổi số từ dạng văn bản sang số thực

Các giá trị số (number) trong Excel được mặc định canh lề phải và văn bản (text) thì canh lế trái. Tuy vậy đôi khi trong quá trình định dạng, các kiểu dữ liệu này có thể vô tình bị thay đổi khi bạn định dạng một dãy ô gần nó, ví dụ ở trường hợp bảng tính dưới đây:

ex-convert

Ở đây 2 ô A3A5 đã bị ép kiểu định dạng là văn bản nên dù nội dung của ô toàn là số, nhưng chúng vẫn được canh lề trái cùng với một mũi tên màu xanh bên góc trái. Trường hợp này bạn có thể nhanh chóng chuyển các giá trị văn bản về dạng só thực như sau:

- Bạn đặt chuột vào một ô trống (không chứa dữ liệu nào), nhấp Edit > Copy hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl + C, ô được chọn sẽ xuất hiện đường viền chuyển động.

- Quét vùng dữ liệu cần chuyển đổi, trường hợp này là A3 đến A6, nhấp phải chuột chọn Paste Special…

ex-convert2

- Hộp thoại Paste Special, bạn nhấp nút Add trong mục Operation

ex-convert3

Khi đó các ô có giá trị số sẽ được trả về kiểu số thực (được canh lề bên phải), vì ô trống được sao chép có giá trị là 0, và khi bạn cộng (Add) bất kỳ số nào vào một con số lưu dưới dạng văn bản trong Excel thì bạn đã làm cho con số dạng văn bản chuyển thành số thực.

ex-convert4

Ở một trường hợp khác, với một bảng có dữ liệu như sau:

ex-convert5

Để tách dữ liệu số ra bạn có thể sử dụng hàm LEFTFIND, ví dụ trường hợp này bạn nhập lệnh sau vào ô C1:

=LEFT(A1,FIND(” “,A1)-1)+0

Hàm LEFT thực hiện chức năng dò tìm từ trái phải, kết quả của hàm FIND lồng bên trong trừ đi 1 đơn vị sẽ là đối số để hàm LEFT dùng lấy toàn bộ ký tự từ trái sang, cuối cùng toàn bộ giá trị đó sẽ cộng với 0 để ép kiểu dữ liệu trong ô sang số thực. Cuối cùng bạn nhấp nút Auto Fill để chèn công thức cho các ô còn lại.

ex-convert6

T.N

Sưu tầm

2 Comments

  1. em có bài tập này mong các pro giúp đỡ: Bảng tính toán: cột mã hàng có các kí tự như sau: ô B2: xl1,ô B3: ds2, ô B4: xl2. Bảng tra cứu thông tin có 3 hàng và được đánh số thứ tự như sau 1,2,3. Mình cần tách ký tự đầu tiên bên phải qua để so sánh với ô thứ tự này nhưng không được. Mình dùng hàm right(B2;1) nó sẽ cho ra là số 1, nhưng số 1 này nó hiểu là kiểu ký tự, bây giờ phải làm sao để chuyển số 1 này về kiểu số đây các bác. Mong các pro giúp đỡ. Thanks trước.

    Reply

Leave a Comment.