[Tip] Gởi email nhiều người nhưng dấu tên người nhận

Thư điện tử (email) có 1 điểm ưu việt so với thư thường là ta có thể gởi 1 thư cho rất nhiều người cùng lúc mà thời gian gởi đi cũng không khác gởi cho 1 người. Thông thường, ta để tất cả địa chỉ email của người nhận vào mục To hay CC nhưng như vậy thì những người nhận thư đều thấy toàn bộ danh sách người nhận, khá là bất tiện nếu có người muốn giấu địa chỉ email của mình. Dưới đây là một cách gởi thư cho nhiều địa chỉ nhưng giấu danh sách địa chỉ này không cho người nhận thư xem.

Một thư điện tử thường có các mục: địa chỉ người nhận (To); chủ đề của thư (Subject); bản sao đồng gởi thường (Cc - Carbon Copy), bản sao đồng gởi bí mật (Bcc - Blind Carbon Copy). Khi bạn gởi thư đi, tất cả những gì ghi trong mục To, CcSubject sẽ được hiển thị đầy đủ trong e-mail của người nhận. Riêng nội dung trong mục Bcc sẽ không được hiển thị trong thư khi nhận.

Chú ý: khi có nhiều địa chỉ trong các mục To, Cc, Bcc; các địa chỉ phải cách nhau bằng dấu chấm phẩy. Không nên gởi cho quá nhiều địa chỉ cùng lúc vì các nhà cung cấp dịch vụ sẽ ngăn chặn vì tưởng là bạn đang gieo rắc thư rác. Tất cả các dịch vụ Web mail đều cung cấp sẳn tính năng Bcc trong cửa sổ soạn thảo email.

2 chương trình quản lý email Outlook Express Microsoft Outlook cũng có có hỗ trợ tính năng này nhưng theo xác lập mặc định thì mục Bcc bị ẩn để tránh bị lạm dụng. Muốn mục Bcc xuất hiện trong Outlook Express hoặc Microsoft Outlook, bạn làm như sau:

– Tại cửa sổ soạn thảo emai của Outlook Express (hoặc sau khi nhấn reply/forward), bạn mở menu View > chọn All Headers. Sau đó bạn sẽ thấy mục Bcc xuất hiện.

- Trong cửa sổ soạn thảo emai của Outlook, bạn mở menu Options rồi chọn View Bcc.

Thu Giang

(Sưu tầm)

Leave a Comment.