[Tip-Excel] – Cách tăng nhanh giá trị trong dãy ô

 
Với một bảng tính Excel, việc luôn cập nhật thông số trong các ô là một vấn đề khá thường xuyên, nhất là với các hàng nhập xuất, việc tăng hay giảm các thông số giúp bạn nhanh chóng điều chỉnh mức giá gần đúng nhất. Thế nhưng với số lượng ô quá nhiều, việc nhập lại bằng tay trên từng ô tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa nếu nhu cầu của bạn cần làm chỉ là tăng giá trị trong các ô đó lên một số phần trăm nào đó, khi đó bạn chỉ cần thao theo các bước dưới đây là đã hoàn thành được mục đích của mình.

Để minh hoạ rõ hơn, bạn xem qua ví dụ dưới đây:

excel-tip

Yêu cầu: Tăng giá trị ở cột Thành tiền lên thêm 10%

Thực hiện:

+ Tại một ô bên ngoài bảng tính bạn nhập giá trị 1.1, chọn ô chứa giá trị này và nhấp Ctrl + C để tiến hành sao chép.

+ Dùng chuột chọn toàn bộ dãy ô cần tăng giá trị (trong trường hợp này là dãy ô E2 đến E11), chọn menu Edit > chọn tiếp Paste Special…

excel-tip2

+ Ở hộp thoại Paste Special, mục Operation bạn nhấp vào nút Multiply và nhấn OK.

excel-tip3

+ Khi đó dãy ô được chọn sẽ có giá trị được tăng lên 1,1 lần, tương đương với 10%.

excel-tip4

Bạn cũng thực hiện tương tự khi muốn tăng số phần trăm khác, nếu muốn tăng lên 5% thì bạn gõ 1.05 (tức tăng lên 1,05 lần = 5%).

T. N.

Leave a Comment.