Liên kết

Hiện tại do đặc thù của giao diện mới nên Tip4PC không thể đặt liên kết site lên trang chủ, mình hiện cũng không chấp nhận thêm liên kết khác do đã quá nhiều.

Thi thoảng mình sẽ đi kiểm tra tại các trang mà mình gắn liên kết, nếu không thấy liên kết của Tip4PC thì mình cũng sẽ lẳng lặng gỡ liên kết trên trang của mình xuống. Đối với một số trang có thể mình sẽ thông báo khi không muốn gắn liên kết đến trang đó nữa.

Cám ơn các bạn.

Open

Tip4PC xin tạm biệt, hẹn gặp các bạn ở trang Techsignin.com