Miễn trừ

Chào bạn!

Tất cả nội dung trong blog này được viết hoặc được sưu tầm từ các website chia sẻ, chính vì thế Tip4PC hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu như bạn thực hiện theo và dẫn đến các sự cố máy tính, Tip4PC cũng không có trách nhiệm phải giúp các bạn khắc phục những hậu quả các bạn gây ra, việc giúp đỡ các bạn là một công việc thiện nguyện – do vậy Tip4PC sẽ giúp trong khả năng và quỹ thời gian có hạn. Vi thế bạn không nên vội tin và thực hiện theo ngay những nội dung từ Tip4PC, tốt nhất bạn chỉ nên xem blog này như một nguồn thông tin tham khảo để đối chiếu, nếu muốn thử nghiệm bất cứ điều gì có trên bài viết ở Tip4PC, tốt nhất bạn nên làm trên một máy ảo (dùng VMWare hoặc Virtualbox) hoặc trên một máy tính mà bạn chắc chắn rằng không chứa những dữ liệu quan trọng nào cả. Thân mến.