Tip4PC

Thế nào là upload và download? 0

Thế nào là upload và download?

Đây có thể xem là 2 từ thường thấy nhất khi bạn đã bước chân vào thế giới Internet, vậy thì chính xác 2 từ này muốn nói đến điều gì? Nếu hiểu chính...

BIOS và CMOS 3

BIOS và CMOS

Nhiều người sử dụng máy tính, nhất là dân mới tò te, thường bị nhầm lẫn giữa BIOS và CMOS. – BIOS viết tắt từ “basic input/output system”, hệ vào/ra cơ bản, là một...