Tip4PC

Thế nào là upload và download? 0

Thế nào là upload và download?

Đây có thể xem là 2 từ thường thấy nhất khi bạn đã bước chân vào thế giới Internet, vậy thì chính xác 2 từ này muốn nói đến điều gì? Nếu hiểu chính...

BIOS và CMOS 3

BIOS và CMOS

Nhiều người sử dụng máy tính, nhất là dân mới tò te, thường bị nhầm lẫn giữa BIOS và CMOS. – BIOS viết tắt từ “basic input/output system”, hệ vào/ra cơ bản, là một...

[Tip-XP] – Tinh gọn Registry 0

[Tip-XP] – Tinh gọn Registry

Trong hệ điều hành Windows, Registry là nơi Windows dùng chứa toàn bộ những thông tin lưu trữ về phần cứng cũng như phần mềm, vì thế Registry rất quan trọng, bất cứ một...