[Tip-Excel] – Tạo Combobox chứa giá trị cố định trong Excel.

Nhập liệu luôn là vẫn đề nhàm chán, đôi khi trong Excel bạn phải thực hiện đi, thực hiện lại một thao tác nhập giá trị cố định, ví dụ: nhập Nam hoặc Nữ trong mục giới tính, vậy tại sao bạn không thực hiện làm một hộp kiểm ở ô đó, khi nhập đến đó chỉ cần nhấp chuột chọn là Nam hoặc Nữ (như mô tả ở trên) l-) .

Cách thực hiện cũng khá đơn giản, bạn tiến hành như sau:

1. Dùng chuột chọn toàn bộ các ô trong cột cần đưa giá trị cố định.

2. Tiếp đến bạn chọn menu Data > Validation. Ở hộp thoại hiển a bạn chọn List trong mục Allow, chọn In-cell dropdown, phần Source bạn gõ nội dung và phân cách bằng dấu phẩy. Cuối cùng nhấp OK để hoàn tất.

(Sưu tầm)

4 Comments

Leave a Comment.