[Tip] – Tắt việc tự động hiển thị đường link trong Word

Ở chế độ mặc định, Microsoft Word sẽ tự động hiển thị các đường link địa chỉ URL trên trang văn bản. Có nghĩa là khi bạn copy/paste hay gõ các địa chỉ URL, e-mail, Word sẽ tự động nhập địa chỉ để biến chúng thành những đường link. Microsoft cho rằng điều này sẽ tạo tiện lợi cho người soạn thảo, và người đọc văn bản Word sau đó chỉ cần click chuột lên các link đó là có thể truy cập tới địa chỉ đó ngay lập tức. Nhưng thực tế là nhiều người không khoái cái vụ tự động này, nhất là khi nó làm cho trang văn bản Word đầy những đường link trông rối mắt.

Bạn có thể tắt tính năng tự động nhúng địa chỉ URL hay gỡ bỏ các đường link URL trên văn bản Word.

GỠ BỎ ĐƯỜNG LINK URL

Khi nhận được một văn bản Word có những đường link URL, nếu không thích xài chúng, bạn có thể gỡ bỏ chúng bằng cách:

1. Gỡ bỏ từng đường link URL

Khi cần gỡ bỏ đường link URL nào, bạn chỉ việc nhấp chuột phải lên đường link đó và chọn trên menu ngữ cảnh mục Remove Hyperlink.

2. Gỡ bỏ tất cả các đường link.

– Tô chọn hết văn bản (dùng tổ hợp phím CTRL+A) hay chỉ tô chọn các khu vực có chứa các đường link.

– Nhấn tiếp tổ hợp phím CTRL+6 để gỡ bỏ các đường link URL

TẮT TÍNH NĂNG TỰ ĐỘNG TẠO URL

Trước hết, bạn phải mở màn hình AutoCorrect ra.

+ Ở Microsoft Word 2003 trở về trước, bạn nhấn chuột lên menu Tools và chọn mục AutoCorrect Options…

+ Ở Microsoft Word 2007, bạn nhấn lên nút Office ở góc trên bên trái rồi nhấn nút Word Options ở bên dưới menu.

Trên màn hình Word Options, bạn mở mục Proofing rồi nhấn nút AutoCorrect Options…

Bây giờ, khi đã mở được màn hình AutoCorrect, bạn mở thẻ AutoFormat As You Type (tự động định dạng khi bạn gõ), và bỏ dấu kiểm chọn trước dòng Internet and network paths with hyperlinks.

Mở tiếp thẻ AutoFormat và cũng bỏ dấu kiểm chọn trước dòng Internet and network paths with hyperlinks.

Nhấn OK để hoàn tất.

Nguồn: mediazone.vn

1 Comments

  1. cam on bac da giup toi bo sieu lien ket trong van ban. Chon phan can bo, nhan Ctrl + 6!
    thank you for helping with me! I wish you love and wealthy!

    Reply

Leave a Comment.