[Tip-Excel] – Tính tổng các giá trị cao nhất trong dãy ô

 

Với một bảng tính lớn toàn những con số, đôi khi thật khó khăn để lấy chính xác một hay nhiều giá trị lớn nhất trong toàn bộ dãy ô đó. Và hơn thế bạn cần tính tổng các giá trị đó lại với nhau thì sao. Nếu vậy bạn có thể thực hiện như sau:

Để làm việc này bạn dùng hàm LARGE, hàm này sẽ trả về giá trị lớn nhất trong dãy ô hoặc mãng dữ liệu. Hàm LARGE có cú pháp:

LARGE(Giá trị, K)

Trong đó K là giá trị số, có nghĩa sẽ tìm ra giá trị ô lớn thứ K trong dãy.

Ví dụ: Cho bảng tính:

tip-xls

Yêu cầu: tính tổng của 3 giá trị lớn nhất trong cột thành tiền.

Tiến hành:

+ Bạn chọn một ô trống trên bảng tín và bắt đầu nhập nội dung sau:

=LARGE(E5:E14,1)+LARGE(E5:E14,2)+LARGE(E5:E14,3)

+ Nhấp Enter, bạn sẽ có được kết quả.

tip-xls2

Để kiểm tra tính chính xác, bạn có thể làm bằng cách cắt nhỏ lệnh ở trên thành 3 phần, mỗi phần cách nhau bởi dấu +, đem dán vào 3 ô, tương tự như sau:

tip-xls3

Ngoài ra bạn cũng có thể thay đoạn lệnh trên bằng lệnh SUM như sau:

=SUM(LARGE(E5:E14,(1,2,3))).

(Sưu tầm)
T.N

1 Comments

  1. Gửi mọi người,
    Mong mọi người giúp em với.Em có một bảng báo cáo nhập xuất tồn kho, trong đó mỗi mã VT có nhiều đơn giá, tạo thành nhiều dòng.Bây giờ em muốn lấy mỗi mã VT là sẽ lấy đơn giá cao nhất, nhưng em ko biết làm sao, vì toàn bộ bảng tồn có đến gần 2000 mã VT, nếu sử dụng hàm MAX thì không ổn vì em ko thể ngồi làm từng mã được hoặc hàm LARGE vì như vây chỉ ra được giá trị cao nhất của một mã thôi chứ không ra riêng từng mã được…huhu..Giúp em với, em phải làm sao đây…

    Reply

Leave a Comment.